Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

species                 villages                       consequences                     glasses

A.

species                 

B.

villages                       

C.

consequences                     

D.

glasses

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

species

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...