Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

smell                 swept                  sledge                   scene

A.

smell                 

B.

swept                  

C.

sledge                   

D.

scene

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

scene

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...