Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

hitting                honour                 heart                horrible

A.

hitting                

B.

honour                 

C.

heart                

D.

horrible

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

honour

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...