Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

crouch                 group                    ground                  cloudy

A.

crouch                 

B.

group                    

C.

ground                  

D.

cloudy

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

group

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...