Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

classis                   cranky                  gradual                   quality

A.

classis                   

B.

cranky                  

C.

gradual                   

D.

quality

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

quality

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...