Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

blue                   prune                     bruise                   plum

A.

blue                   

B.

prune                     

C.

bruise                   

D.

plum

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

plum

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...