Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

brown                   plough                     throw                  blouse

A.

brown                   

B.

plough                     

C.

throw                  

D.

blouse

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

throw

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...