Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

deputy                 decent                depress                debate

A.

deputy                 

B.

decent                

C.

depress                

D.

debate

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

deputy

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...