Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

cause                causative             because             casual

A.

cause                

B.

causative             

C.

because             

D.

casual

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

casual

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...