Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

costumes            ceases                forces             decreases

A.

costumes            

B.

ceases                

C.

forces             

D.

decreases

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

costumes

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...