Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

 percent             facet            decay              recent

A.

 percent             

B.

facet            

C.

decay              

D.

recent

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

decay

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...