Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

cloth                clothe               with                without

A.

cloth                

B.

clothe               

C.

with                

D.

without

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

without

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...