Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

coup                group               soup            tough

A.

coup                

B.

group              

C.

 soup          

D.

tough

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

  tough

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...