Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

half                tall                bath             start

A.

half               

B.

 tall                

C.

bath            

D.

 start

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 tall 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...