Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

wear              pair              shear             square

A.

wear              

B.

pair              

C.

shear             

D.

square

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

shear

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...