Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

row              cow          tow               mow

A.

row              

B.

cow         

C.

 tow              

D.

 mow

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

cow

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...