Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

cord                cede                      camp               cup

A.

cord               

B.

 cede                     

C.

 camp               

D.

cup

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 cede

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...