Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

seat               bread                 teach                dream

A.

seat               

B.

bread                 

C.

teach                

D.

dream

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

bread

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...