Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

chimney             child             line            sign

A.

chimney             

B.

child             

C.

line           

D.

 sign

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

chimney   

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...