Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

serial               servant                     service                 servile

A.

serial               

B.

servant                     

C.

service               

D.

  servile

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

serial 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...