Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

brother              thank                these                they

A.

brother              

B.

thank               

C.

 these               

D.

 they

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

thank 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...