Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

any               paddy                  catch                chat

A.

any               

B.

paddy                  

C.

catch                

D.

chat

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

any

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...