Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

purple                turn             journey            merry

A.

purple                

B.

turn             

C.

journey           

D.

 merry

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

merry

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...