Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

luxury            example                 exist             exhaust

A.

luxury            

B.

example                

C.

 exist             

D.

exhaust

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

luxury

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...