Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

police             service                machine              miner

A.

police             

B.

service                

C.

machine            

D.

  miner

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

  miner

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...