Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

though                comb                  only              gone

A.

though               

B.

 comb                

C.

  only              

D.

gone

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

gone

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...