Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

bury             carry             heavy                many

A.

bury            

B.

 carry             

C.

heavy                

D.

many

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 carry

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...