Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

about                   plough                 cough                    shout

A.

about                   

B.

plough                 

C.

cough                    

D.

shout

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

cough

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...