Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

transformed                moved              earned               invented

A.

transformed                

B.

moved             

C.

 earned              

D.

 invented

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 invented

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...