Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

method                filthy                  within                     twentieth

A.

method                

B.

filthy                  

C.

within                   

D.

  twentieth

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

within 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...