Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

ethnic                whether                 although               other

A.

ethnic                

B.

whether                 

C.

although               

D.

other

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ethnic

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...