Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

outside                   provide                    gravity                  ice

A.

outside                   

B.

provide                   

C.

 gravity                  

D.

ice

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

gravity 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...