Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

source                     step                        sure                    stamp

A.

source                     

B.

step                       

C.

 sure                    

D.

stamp

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 sure  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...