Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

Think                  warmth                  triathlon                   together

A.

Think                  

B.

warmth                 

C.

 triathlon                  

D.

 together

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Think

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...