Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

Asian                       success                 athletes                      sport

A.

Asian                       

B.

success                 

C.

athletes                      

D.

sport

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Asian

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...