Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

children                 machine                   much                  exchange

A.

children                 

B.

machine                   

C.

much                  

D.

exchange

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

machine 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...