Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

power                     allow                  work                      renewable

A.

power                    

B.

 allow                  

C.

work                      

D.

renewable

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

work

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...