Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

improve           remote                  stove                  solar

A.

improve           

B.

remote                  

C.

stove                  

D.

solar

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

improve

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...