Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

contain              mountain                 again                  explain

A.

contain              

B.

mountain                 

C.

again                 

D.

 explain

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

mountain 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...