Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

postal            Internet               store             listen

A.

postal            

B.

Internet               

C.

store             

D.

listen

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

listen

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...