Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

ago             ashame            apple             again

A.

ago             

B.

ashame            

C.

apple             

D.

again

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

apple

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...