Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

servant            her             very             verse

A.

servant           

B.

 her             

C.

very             

D.

verse

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

very

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...