Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

throne             there              theory           three

A.

throne             

B.

there              

C.

theory           

D.

three

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

there

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...