Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

sun             sure              success            sort

A.

sun            

B.

 sure              

C.

success            

D.

sort

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 sure

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...