Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

most               host                 lost               frost

A.

most               

B.

host                

C.

 lost               

D.

frost

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

most

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...