Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

come             capture               coexist             appreciate

A.

come             

B.

capture               

C.

coexist            

D.

 appreciate

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 appreciate

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...