Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

representative              general             refreshment             celebrate

A.

representative             

B.

 general             

C.

refreshment             

D.

celebrate

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

refreshment 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...