Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

rumor               unselfish                 number                   up

A.

rumor               

B.

unselfish                 

C.

number                   

D.

up

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

rumor

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...