Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

 teenager                 agree               organize               degrade

A.

teenager                 

B.

agree               

C.

organize               

D.

degrade

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

teenager

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...