Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

cutlery                 party                  carry                  reply

A.

cutlery                 

B.

party                

C.

  carry                 

D.

 reply

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 reply

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...